Утасны дугаар


Хутаг-Өндөр сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

 1. Н.Бат-Эрдэнэ ИТХ-ын дарга              95117981, 88075611
 2. Ч.Отгонсайхан  ИТХТэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга     88828720
 3. Л.Буяннэмэх ИТХ-ын мэдээллийн ажилтан   88071626
 4. С.Ариунаа Төвийн багийн ИНХ-ын дарга   94121513
 5. Р.Хатанбаатар Хантай багийн ИНХ-ын дарга 80090212
 6. Я.Сэтгэлхүү Уньт багийн ИНХ-ын дарга
 7. П.Чинбат Тээл багийн ИНХ-ын дарга     80806672
 8. Д.Ариун-Эрдэнэ Хонгор багийн ИНХ-ын дарга

 

Засаг даргын тамгын газар

 

 1. П.Итгэлбаяр Засаг дарга    88079884, 99807406
 2. Ж.Ууганбаяр Засаг даргын орлогч  88118625
 3. Б.Батцэцэг Тамгын газрын дарга  99729977, 89729977
 4. П.Даваажамц Санхүүгийн албаны дарга   80888763
 5. Ж.Амартүвшин Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч  88837038, 99258440
 6. Н.Эрхэмбаяр Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч 88078320, 96661236
 7. Ч.Цэрэндулам Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний мэргэжилтэн 89856911, 96341111
 8. Д.Батчимэг Төрийн сангийн мэргэжилтэн 88074988
 9. Ж.Хатансэлэнгэ Төрийн захиргааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 88076884
 10. А.Гантулга Газрын даамал 88073450
 11. М.Энхмаа Нийгмийн ажилтан 88071149
 12. З.Оюунбаяр Улсын бүртгэгч 88071161
 13. Б.Болортуяа Хөгжлийн бодлогын мэргэжилтэн 88358434, 99358434
 14. Э.Эрдэнэцэцэг Татварын улсын байцаагч 88076131
 15. Нансалмаа Малын эмч
 16. С.Буяндэлгэр Эрүүл мэндийн даатгалын байцаагч 88118355
 17. Э.Батжаргал Нягтлан бодогч 88078049, 96344114
 18. Ч.Булганчимэг Нягтлан бодогч 80029118
 19. О.Мөнхгэрэл Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч 88072123, 99929923
 20. Б.Сувдансэлэнгэ Нярав 88079579
 21. А.Золжаргал Үйлчлэгч 88078220
 22. М.Нямдаваа Зарлага 89588258
 23. Э.Ууганбаяр Жолооч 88074489

 

Багийн Засаг дарга нар

 

 1. Н.Галсанцэрэн Төвийн багийн Засаг дарга 80001146
 2. М.Эрдэнэчулуун Хантай багийн Засаг дарга 89791777
 3. Ж.Энхцогт Уньт багийн Засаг дарга 93427477
 4. И.Баасан Тээл багийн Засаг дарга 80610219
 5. Д.Болормаа Хонгор багийн Засаг дарга 88073354, 91193351

Байгаль хамгаалагч нар

 1. Ц.Өнөрбаяр Төвийн багийн Байгаль хамгаалагч 88242580, 88070945
 2. Б.Батпүрэв Хантай багийн Байгаль хамгаалагч 89812628
 3. Ч.Пүрэвсүрэн Уньт багийн Байгаль хамгаалагч 93038721
 4. Б.Наранбаяр Тээл багийн Байгаль хамгаалагч 96263011
 5. Б.Одгариг Хонгор багийн Байгаль хамгаалагч 96555315, 89353455

 

Share Button