Сум дундын хүн эмнэлэг


 

БУЛГАН АЙМГИЙН ХУТАГ-ӨНДӨР СУМЫН

СУМ ДУНДЫН ЭМНЭЛЭГ

 

Үйл ажиллагааны чиглэл: Эрүүл мэндийн байгууллагын мэргэжлийн үйл ажиллагаа

Сум дундын эмнэлгийн батламжийн дугаар: 179/2013

НУТАГ ДЭВСГЭР

Булган аймаг Хутаг-Өндөр          сум нь 560010 га нутаг дэвсгэртэй баруун талаараа Эгийн, сэлэнгэ мөрнөөр хүрээлэгдсэн Цуурайн даваа, шивэрт,

Тэрмийн даваа зэрэг олон уул ус даваатай бөгөөд сумын хэмжээнд хамгийн хол тусламж үйлчилгээ үзүүлэх радиус 150 км, тойргын сумдад хүрэх радиус 150-200 км

Аймгын төвөөс 145 км, дэд бүтэц, зам ,эрчим хүч, харилцаа холбоо хөгжсөн.

 

Хүн ам зүйн үзүүлэлт

 • Хутаг –өндөр сум нь нийт 4952 хүн амтай бөгөөд үүний 2546 буюу 4  хувийг эрэгтэйчүүд,    2406 буюу  48.6  хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна.
 • хүн амын   8 хувийг 0-16 насны  хүүхэд,      4.0 хувийг  65 –аас дээш насны,    66.3 хувийг 16-64 насны  иргэд эзэлж байна.
 • Мөн тойргийн сумдын 12000 хүн амд  үйлчилж байна.

 

Сумын хүн ам сүүлийн жилүүдэд тогтвортойгоор өсч байна.

Сумын хүн ам , хүйсийн байдлаар

/сонгосон онуудаар

 

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

 • 1932 онд анх 1 сувилагчтай боловсон эмнэлгийн суурь тавигдаж ,
 • 1940 онд 2 сувилагчийн орон тоотой сувилагчийн салбар болон өргөжсөн.   Тухайн ондоо  хөвсгөл аймгаас тасарч Булган аймгийн харьяа сум болсон.
 • 1946 онд Базар эрхлэгчтэй  бага эмчийн  салбар байгуулагдаж , 3-н орон тоотой эсгий гэрт 2 ортойгоор ажиллаж эхэлсэн.
 • 1947 онд Бага эмчийн салбарын барилга 5-н өрөөтэй баригдаж амбулатори , больництой болсон .
 • 1955 онд Их эмчийн салбар
 • 1967 оноос эхлэн Сум дундын эмнэлэг болж өргөжсөн.
 • 2012 онд эмнэлэг үүсгэн байгуулагдсаны  80 жилийн ойг тэмдэглэсэн.

 

БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 

 

Больниц: дотор, хүүхэд, мэс засал, эмэгтэйчүүд, төрөх, халдварт, тусгаарлах  тасагтай

Амбулатори: дотор, эмэгтэйчүүд, шүд, хүүхэд, мэс засал, уламжлалтын  хэсэгтэй.

Бусад:  Хүлээн авах, угаалга, гал тогоо, сургалт, чийрэгжүүлэлт, санхүүгийн

 

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХАНГАЛТ СТАНДАРТААР

 

Үзүүлэлт Стандартаар ажиллавал зохих 2014 онд 2015 онд 2016 онд 2017 онд
1 Хүний нөөцийн хангалт нийт 48 42 46 41 42
2 Хүний нөөцийн хангалтын хувь 80,7 88,4 85,4 87,5

 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

 

 • Больницын барилга 2003 онд баригдсан,  2010 онд их засвар хийгдсэн
 • Эхчүүдийн амарх байр 2003 онд баригдсан
 • Гүний Худаг – 2010 он ашиглалтанд орсон
 • Цогцос хадгалах байр – 1980 онд баригдсан
 • Хантай багийн  эмнэлэг –  1982 их засварт 2004 онд хийгдсэн
 • Уньт багийн эмнэлэг – 2010 онд баригдсан,  2015 онд их засвар хийгдсэн.
 • Хонгор багийн эмнэлэг –  2004 он баригдсан , 2015 онд засвар хийгдсэн
 • Хог хаягдлын байр – 2015 онд баригдсан
 • Машины граж- 2015 онд
 • Амбулаторийн барилга – 2015 онд шинээр баригдаж ашиглалтанд орсон

 

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН  БАЙДАЛ

 1. 2002 онд  2 жил
 2. 2004 онд  3 жил
 • 2007 онд 3 жил
 1. 2011 онд 2 жил
 2. 2013 онд 4 жил
 3. Энэ удаа

 

ЭМНЭЛЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Үзүүлэлт 2013 2014 2015 2016 2017
1 Нийт хүн ам 4664 4722 4773 4835 4952
2  

Амбулаторийн тусламж үйлчилгээ

Нийт үзлэг 16156 14069 12246 13866 14943
3 Урьдчилан сэргийлэх үзлэг

/ хувиар /

33.0 35.3 37.7 30.6 40.8
4 Идэвхтэй хяналтын үзлэг 1889 1690 1401 1488
5 Үзлэгийн хүрэлцээ 3.4 2.9 2.5 2.8 3.0
6 Их эмчийн үзлэг  хувиар 68.0 64.2 54.6 60.2 72.0
7 Халдварт бус өвчлөл 847 1414 936 794 1007
8 Урьдчилан сэргийлэх тарилгын хамрагдалт  хувиар 100.0 100.0 100.0 99.2 92.4
9 Халдварт өвчин Бодит тоо 43 23 24 25 19
10.000 хүн амд 92.9 49.6 50.8 52.9 38.9
10 Хүн ам зүйн үзүүлэлт Төрөлт 1000-д 8.6 11.8 8.8 7.7 9.0
Нас баралт 1000-д 5.1 6.2 5.0 7.7 6.3
Цэвэр өсөлт 3.5 5.6 3.8 0 2.7
11 Стационарийн үйл

ажиллагаа

Эмчлүүлсэн  өвчтөний тоо 624 596 527 537 539
12 Ашигласан ор  хоног 4818 4079 3632 3615 3680
13 Дундаж ор хоног 7.7 6.8 6.8 6.7 6.9
14 Орны эргэлт 53.7 23.8 25.0 25.5 25.6
15 Орны фонд ашиглалт 178.8 239.9 172.9 172.1 175.2
16 Жирэмслэлт ,

төрөлт

Төрсөн эхийн тоо 40 55 42 37 44
17 Амьд төрсөн нярай 40 55 42 37 45
18 Амьгүй төрсөн нярай 0 1 0 0 0
19 Гэрийн төрөлтийн тоо 0 0 0 0 0
20 Төрөөд 1 цагийн дотор амалсан нярайн эзлэх хувь 95.0 100 100 94.5 95.5
21 Жирэмсэний эрт үеийн хяналт 93.3 95.1 98.8 96.8 94.5
22 2500 гр-аас доош жинтэй төрсөн нярайн үзлэх хувь 7.5 1.9 - 2.7 2.2
23 Эх нялхсын

эндэгдэл

 Эхийн нас баралт 0 0 0 0 0
24 0-1 хүртэлх хүүхдийн эндэгдэл 0 1 0 0 0
25 1-5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 0 0 0 0 0
26    Нас баралт Нийт нас баралтын тоо 24 29 24 37 31
27 Эмнэлэгт нас баралтын эзлэх хувь 16.6 10.3 16.6 20.6 6.4
28 Хоног болоогүй нас барсан хүний тоо 1 - - 1 -
29 Эмнэлэгт 8-24 цаг болоогүй нас барсан  хүний тоо - - - - -
30 Түргэн тусламжийн дуудлага Нийт дуудлага 683 769 809 757
Үүнээс Алсын дуудлага 181 234 185 169
Осол гэмтлийн дуудлага - - 39 36 50
31 Мэс заслын тусламж Мэс заслын хагалгаа 28 23 4 4 7
32 Мэс заслын дараах хүндрэл - - - - -
33 Нас баралт - - - - -

 

 

 

 

Үзүүлэлт 2014 2015 2016 2017
1. Эмнэлгийн мэргэжилтэнүүдийн нотлогдсон алдаа 0 0 0 0
2. Үйлчлүүлэгч нарын сэтгэл ханамжийн  хувь  80.6 82.0 82.5 86.5
3. Чанарын хөтөлбөрийн хэрэгжилт хувиар  90.1  93.7  94.0 94.5
4. Эмнэлгээс шалтгаалсан халдвар 0 0 0 0
5. Стандартад заагдсан хүний нөөцийн хангалт хувиар 80,7 88,4 85,4 87,5
6. Стандартад заагдсан багаж тоног төхөөрөмжийн хангалт хувиар  74.0 74.2 89.0 91.2
7. Эмчилгээний хоолны стандартын хэрэгжилт  хувиар  90.0 93.0  95.0 97.0

 

 

 1. Материаллаг баазыг бэхжүүлсэн байдал

2015 онд баригдсан амбулаторийн барилга

 

 

2003 онд баригдсан больницын барилга

 

Хог хаягдлын байр 2014 онд баригдсан

 

Эхчүүдийн амрах байр: 4 ортой газийн халаалттай

 

 

Хэвтүүлэн эмчлэх хэсэг

 

 

Лаборатори:  Био химийн, гематлогийн, коагулограммын 3 төрлийн анализатор, эс тоологч , гемоглобин тодорхойлогч иж бүрдэл, тропонин илрүүлэгч зүрхний түргэн оношлуур, микроскоп, сахар тодорхойлогч иж бүрэн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан

БАЙГУУЛЛАГЫН ДАВУУ ТАЛ

 • Байгууллагын материаллаг бааз барилга байгууламж, тавилга эд хогшил, багаж тоног төхөөрөмжийн хангалт сайжирсан.
 • СДЭ нь сумын төвийн нэгдсэн дулаан, цэвэр, бохирын шугамд холбогдсон
 • Төрийн болон төрийн бус байгууллагын уялдаа холбоо нэмэгдсэн.
 • Түргэн тусламжийн машин шинэчлэгдсэн.

/ 2017 оны 5 сард/

 • Хүний нөөцийн хангалт нэмэгдэж,   ажиллавал зохих мэргэжилтэй боловсон хүчний хангалт 87,5% хүрсэн
 • Сүүлийн 3 жилд 2017 онд ариутгалын сувилагч, хүүхдийн эмч сурч байгаа,
 • 2016 онд Нүүр амны согог заслын их эмч, ЭБЭ-ийн ЭХО-ны баримжаа олгох, хэвлийн ЭХО-ны баримжаа олгох сургалтанд тус бүр 1 эмч,
 • 2015 онд мэс заслын сувилагчийн мэргэжил олгох сургалтанд сургаж эдгээр мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн ажиллуулсан.
 • Үйл ажиллагаанд тавих байгууллагын дотоод хяналт болон тусламж үйлчилгээний чанарын  хяналттогтмолжсон.
 • Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангаж ажилладаг. (ажлын гүйцэтгэл, бүтээмжээр цалинг тогтоож олгодог). Сүүлийн жилүүдэд өр авлагагүй ажилласан.
 • Жил бүр аудитын дүгнэлтээр  баталгаажуулан 2015, 2016, 2017 онд 90 дээш үнэлгээтэй дүгнүүлсэн
 • Сувилахуйн тусламж үйлчилгээг багаар үзүүлдэг.

 

 • Сахилга хариуцлагын талон ажиллуулах журам гаргасан.
 • Сэтгэл ханамжийн судалгааг (үйлчлүүлэгчдийн, ажиллагсадын), алдааны сан  тогтмол хийж, дүгнэж, илэрсэн асуудлыг үүсэхэд нөлөөлсөн хүчин зүйл, түүнийг арилгах, засч сайжруулахын төлөө дотоод хяналт, чанарын баг, ёс зүйн баг арга хэмжээ тогтмол авч шийдвэрлэж хэвшсэн.

 

ЭМЧИЛГЭЭ  , ОНОШЛОГООНД НЭВТРҮҮЛСЭН ТЭРГҮҮН ТУРШЛАГА ШИНЭЧЛЭЛ

 

 • Биохимийн анализатори, шээсний анализатори, рентген аппарат, зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат, ЭХО аппарат , шүдний бор зэргээр хангагдсан нь  эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг нотолгоонд суурилсан, дэвшилтэт арга хэрэгсэл болж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг сайжруулахад ихээхэн ач холбогдолтой байна.
 • Хүлээн авах, чаралтай тусламжийн өрөөг иж бүрэн тохижуулж, олон үйлдэлт монитор  манитор, өвчтний стандарт ор, Отскоп, Хүчил төрөгч өтгөрүүлэгч зэрэг багаж тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан.   Сум дундын эмнэлгт байх багаж тоног төхөөрөмжийн хангалт С Хавсралтаар дүгнэхэд 2017 онд 91,2% байна
 • Нөхөн сэргээх чийрэгжүүлэлтийн техник хэрэгсэлүүд /гүйлтийн зам, суурин дугуй, Татлагын ор Массажны ор ,хөлны массаж, 14 дасгалтай тренеж, 3 байрлалтай бандан, татдаг нугалдаг пүрш, турник иж бүрэн тохижуулсан
 • Мөн уламжлалт эмчилгээний их эмч, бага эмч орон тоогоор ажиллаж , нурууны болон хүзүүний татлагын багаж тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан
 • Ариутгалд вакум цаас, Багаж пакетлагч, Автоклав, Суурин болон зөөврийн кварц, Автомакс ус нэрэгч ашиглаж ариутгалын чанар, хэрэглээний шаардлага хангалт   сайжруулсан

 

 

 

 

Share Button