Ардын Хатанбаатар С.Магсаржавын нэрэмжит бүрэн дунд сургууль


Сумын Ардын Хатанбаатар Магсаржавын нэрэмжит Бүрэн дунд сургууль íü Уньт, Хантай багийн төвд 2 салбар бага сургуультай бөгөөд нийтдээ сумын хэмжээнд 807 сурагч, 50 багш, 39 захиргаа аж ахуйн ажилтан ажилчид, бага ангийн 20 бүлэгт 381 сурагч, дунд ангийн 8 бүлэгт 264 сурагч, ахлах ангийн 6 бүлэгт 124 сурагч, бүлэг дүүргэлт 30.2, нэг баãшид 18.1, дотуур байранд 219 сурагч амьдарч байна. Мэргэжлийн багшаар бүрэн хангагдсан. Мэргэжлийн зэрэгтэй 29 багштай ажиллаж байна.

Share Button