Эрхэм зорилго


Манай хамт олны эрхэм зорилго: Нутаг дэвсгэрийн нийгэм эдийн засгийн хэтийн хөгжлийн бодлогыг орон нутгийн нөөц боломж, онцлог, улс, аймгийн бодлого чиглэлтэй уялдуулан боловсруулж, сумын НӨУЁБайгууллага, ИТХТэргүүлэгчид, төрийн гүйцэтгэх захиргааны байгууллага болох сумын Засаг даргыг бүрэн боловсрогдсон бодлогын зөвлөгөө дэмжлэгээр хангаж, тэдний үйл ажиллагааг явуулахад шуурхай үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино.

Share Button