Засаг даргын тамгын газрын бүтэц, зохион байгуулалт


Хутаг-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газрын бүтэц, орон тоо

 

Улс төрийн албан хаагч – 2, төрийн захиргааны албан хаагч 15, төрийн үйлчилгээний албан хаагч 7, гэрээт албан хаагч 3 гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

 

bureldehuun

Share Button