Малжуулах төслийг хэргжүүлэн ажиллалаа


16:04:13 2020-07-09

97533515_1374774202720052_1024232666532151296_o

Орон нутгийн хөгжлийн зөвлөл хуралдаж ДЗОУБ-аас хэрэгжүүлдэг малжуулах төсөлд хамрагдахыг хүссэн иргэдийн хүсэлтийг хэлэлцлээ.

Малжуулах төсөлд 80-120 толгой малтай, малаа гэр бүлээрэй малладаг өрхүүд хамрагдах боломжтой.

Энэ жилийн эргэн төлөлтөөр 10 өрхийг малжуулах ба уг төсөлд хамрагдахаар 20 иргэнээс хүсэлт ирүүлээд байна.

Зөвлөлөөр хэлэлцэн Төвийн багаас Л.Амарбаясгалан, Хантай багаас Л.Бэхбат, А.Модун, Уньт багаас Д.Отгонбаатар, П.Тамир, Тээл багаас Л.Батмөнх, М.Сугархүү, Л.Гүрбазар, Ө.Цэгмэд, Хонгор багаас Б.Баттулга нарын өрхүүдийг сонгож малжуулахаар шийдвэрлэлээ.

Булган аймаг, Хутаг-Өндөр сум, ЗДТГ-н зураг.
Share Button