Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн төсөл зарлагдлаа


15:55:03 2020-04-22

94071129_1351241108406695_791684239270608896_n

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдий төслийг 04 сарын 20-ноос 05 сарын 19-ний өдрийн 17:30 минут хүртэл хүлээн авна.

Зээлийн хэмжээ 20.000.000 – 2.500.000.000 төгрөг

Зээлийн хугацаа 5 жил.

Зээлдэгч нь жижиг, дунд үйлдвэрлэгчээр бүртгүүлж тодорхойлолт авсан хуулийн этгээд, компани, нөхөрлөл, хоршоо байна.

Банкаар дамжуулан олгох зээлийн хүүгийн хэмжээ 8 хувиас хэтрэхгүй

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын байранд цаасан хэлбэрээр авна.

Share Button