Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэдтэй уулзаж, үйл ажиллагаатай танилцлаа


13:38:01 2020-04-22

93857939_435682110626139_2710250360936595456_n
Булган аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газраас 2020 онд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас санхүүгийн дэмжлэг авахаар төсөл ирүүлсэн өрхөөр зочилж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийлээ. Нийт  17 өрхөөр зочилж эрхэлж байгаа өлхийн үйлдвэрлэлтэй танилцаж ажилласан.
Уг арга хэмжээ нь төсөлд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн анхан шатны шалгаруулалт байлаа. Дараагийн шатанд зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж шаардлага хангасан иргэдэд төслийн санхүүжилт олгож ажиллана.
Share Button