Шинэ коронавирусын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/11


17:52:50 2020-02-03

2020011
Share Button