• Санал уламжлах тухай Дугаар 14

  11 (2)

  Thursday, April 23rd, 2020

  Share Button
 • Сонгуулийн сурталчилгааны байршлуудыг тогтоох тухай Дугаар 13

  13

  Thursday, April 23rd, 2020

  Share Button
 • Сумын ойн сангаас 2020 онд бэлтгэх модны хуваарь батлах тухай Дугаар 11

  Thursday, April 23rd, 2020

  Share Button
 • Сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай Дугаар 10

  10

  Thursday, April 23rd, 2020

  10.1 10

  Share Button
 • Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай Дугаар 09

  09

  Thursday, April 23rd, 2020

  Share Button
 • Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах тов тогтоох тухай Дугаар 08

  08

  Thursday, April 23rd, 2020

  Share Button
 • Орон нутгийн өмчийг даснаас хасах тухай Дугаар 07

  07

  Thursday, April 23rd, 2020

  Share Button
 • Төрийн одон медалиар шагнуулахаар уламжлах тухай Дугаар 06

  06

  Thursday, April 23rd, 2020

  Share Button
 • Алдарт эхийн одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай Дугаар 05

  05

  Thursday, April 23rd, 2020

  Share Button
 • Цалингийн сан батлах тухай Дугаар 03

  03

  Thursday, April 23rd, 2020

  Share Button