• ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

    70943505_1162183640645777_2803904863015010304_n

    Wednesday, October 2nd, 2019

    Булган аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Дархан-Уул аймгийн ХАБЭА-н сургалтын төвтэй хамтран манай суманд ХАБЭА-н сургалт зохион байгууллаа.

    Сургалтанд байгууллагын ХАБЭА хариуцсан ажилтан, ажил олгогч, ажилтнуудын төлөөлөл хамрагдаж олон төрлийн мэдээлэл авлаа.

    Share Button